Pravidla

verze 3, platná od 19/09/2020
Den cesty je soutěž. Jako taková si vynucuje definovat, co se smí a co se nesmí. Takže postupně:
 1. Den cesty je outdoorový závod. Jako výsledek se počítá souvislý úsek trasy ušlý v průběhu 24 hodin od času startu, ve směru od místa startu závodu.
 2. Den cesty byl, je a snad i bude zábavou. Nejde o to vyhrát za každou cenu, zemřít na trase nebo bezohledně porušovat tato pravidla. Akce je založena na čestnosti každého účastníka.
 3. Akce se mohou účastnit pouze účastníci dodržující předchozí bod.
 4. Akce se mohou účastnit pouze účastníci s uhrazeným startovným.
 5. Účastníci mladší 18 let musí mít po celou dobu závodu doprovod osoby starší 18 let, která je zplnomocněna zákonným zástupcem tohoto účastníka.
 6. Všichni účastníci podnikají akci na vlastní nebezpečí.
 7. Každý závodník je po dobu závodu sledován mobilní aplikací k tomuto účelu vyvinutou. Způsob použití aplikace je popsán v návodu. Závodník má možnost vyzkoušet si běh aplikace před závodem a všechny závady řešit před závodem.
 8. Trasa:
  1. Trasa je předem vybrána organizátory a předběžně přeměřena
  2. Trasa je podrobně popsána v itineráři, který účastník obdrží v místě startu. Účastník má možnost využít i mapy se zaznačenou trasou, kterou organizátoři poskytnou před začátkem závodu.
  3. Popis trasy nemusí odpovídat skutečnosti. Připadné nesrovnalosti se řeší následovně:
   • Trasa je přeznačena. Pak je možné jít jak dle nové značky, tak dle mapy. Liší-li se tato vzdálenost, je patřičně započítána.
   • Značená trasa je zrušena (soukromý pozemek, plot, …), nebo není možné ji použít (jarní povodně, protržené rybníky a pod.). Počítá se nejkratší trasa po pozemních komunikacích a lesních či polních cestách (značené v podkladech mapy.cz) použitelná pro vyhnutí se problematické oblasti. Ovšem pouze za předpokladu, že účastník toto nebo jiné vyhnutí využije.
  4. Účastník se snaží jít po vyznačené trase a mít aplikaci v chodu (aplikace zaznamenává změnu polohy po cca 500m). Pro ověření dodržení trasy musí být využita výhradně aplikace poskytovaná organizátory. Úpravy oproti vyznačené trase se řeší následovně:
   • Pokud účastník bloudí (tj. nejde po vyznačené trase a stalo se to nedopatřením), ujitá vzdálenost se v tomto úseku (od bodu, kde na trase byl naposledy až do místa, kde se na trasu opět vrátil) zkrátí na vzdušnou vzdálenost.
   • Pokud účastník záměrně zvolí jinou trasu (rozhodne se například v noci, že úsek projde po silnici namísto lesa), pak se mu tento úsek do výsledných kilometrů nepočítá vůbec.
   • Účastník je povinnen nahlásit všechny odchylky od trasy, zejména v případě, kdy aplikace nebyla v provozu. Vhodným způsobem jsou tzv. selfie - fotografie pořízené na telefonu účastníka s významnými body na trase.
  5. Účastník smí dočasně opustit trasu a po návratu pokračovat z místa, ve kterém trasu opustil.
 9. Závod je zahájen odstartováním v místě startu a zahájením závodu v aplikaci. Závod je ukončen buď ukončením trackování v aplikaci, nebo po 24 hodinách od času startu.
 10. Účastník s neuhrazeným startovným a možností platit startovné na místě startu je povinen dorazit na start v dostatečném předstihu před předběžným časem startu, uveřejněným na stránkách závodu. Organizátor si vyhrazuje právo zahájit závod později, než je předběžný čas startu.
 11. K přepravě je možné použít pouze vlastní nohy. Nesmí být použit dopravní prostředek a k pohybu nesmí být využita cizí pomoc, a to ani během případného dočasného opuštění trasy. Porušením tohoto pravidla pro vás Den cesty končí (další kilometry se nezapočítávají).
 12. Povinné vybavení obnáší nabitý mobil s trackovací aplikací (operační systém Android nebo iOS).
 13. Doporučené vybavení: teplé oblečení, spolehlivé světlo, lékárničku a termofólii.
 14. Povolené vybavení jsou trekkingové hole, ortézy, GPS navigace.
 15. Povinnosti účastníka:
  1. Účastník je povinen pocitvě měřit všechny odchylky od oficiální trasy, upozornit na nesrovnalosti v itineráři.
  2. Neprodleně po skončení závodu je účastník povinen informovat organizátory o místě ukončení a to buď: ukončením trackování v aplikaci a odesláním záznamu na server nebo pomocí SMS.
  3. Do jednoho týdne po skončení závodu je účastník povinen informovat organizátory o všech svých odchylkách od trasy a doložit průchod čási trasy, která chybí na záznamu aplikace (nejlépe elektronickou poštou).
  4. V případě potřeby je účastník povinen poskytnout první pomoc. Neposkytnutí první pomoci je trestným činem dle zákona č. 40/2009 Sb. a vede k diskfalifikaci ze závodu.
 16. Trackovací aplikace Den cesty:
  1. Organizátor si vyhrazuje právo záznamy z aplikace bez úprav zveřejnit na webových stránkách.
   • Pokud nevěříte svému telefonu nebo aplikaci, doporučujeme každých 5km pořídít selfie a fotky odeslat organizátorům.
  2. Organizátor si vyhrazuje právo neuznat účastníkovi záznam z aplikace, který nebyl odeslán v průběhu závodu, nebo obsahuje jiné nesrovnalosti. Uznání selfie kontrol ani záznamu z aplikace nelze nárokovat.
 17. Organizátoři si vyhrazují právo doživotně diskvalifikovat závodníka jednajícího v rozporu s "fair-play".